Palvelumme Pohjois-Karjalassa

Uudisrakentaminen avaimet käteen periaatteella

Sisäremontit

  • Keit­tiö­re­montit
  • Kalus­tea­sen­nukset
  • Kalus­te­suun­nittelu ja kalustemyynti
  • Sauna, Kyl­py­huone ja Wc-remontit
  • Laa­toi­tustyöt
  • Lattia-asen­nukset
  • Sisä­kat­to­re­montit
  • Maa­laustyöt
  • Tape­toinnit
  • Myös yhteis­työ­kump­pa­neilta sähkö –ja lvi työt

Ulkoremontit

  • Ulko­ver­houkset
  • Terassit
  • Ulko­maa­laustyöt