Kotitalousvähennys

Kotona tai vapaa-ajan asun­nolla tee­tetyn työn kus­tan­nuk­sista voi saada koti­ta­lous­vä­hen­nyksen, jonka voi osittain vähentää verosta. Vähentää saa jopa 45 % yri­tyk­seltä ostetun työn kustannuksesta.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyksen enim­mäis­määrä on vuo­desta 2014 alkaen 2400 € vuo­dessa. Vähennys on hen­ki­lö­koh­tainen joten puo­lisot voivat saada vähen­nystä yhteensä jopa 4800 € vuodessa.