Anten Asennus on vuoden 2014 lopussa perustettu, Pohjois-karjalan alueella toimiva yhden miehen remonttiyritys

Palvelut

Olen amma­tiltani talon­ra­kentaja ja työs­ken­nellyt ennen yri­tyksen perus­ta­mista remon­toinnin, uudis­ra­ken­ta­misen sekä kalus­tea­sen­nuksen ja -myynnin parissa.

Haluan pal­vella asiak­kaitani moni­puo­li­sesti ja luo­tet­ta­vasti. Tyy­ty­väiset asiakkaat ovat työssäni parasta.

Hoidan kaikki uudis­ra­ken­ta­misen, kodin remontit ja kalus­tea­sen­nukset alusta loppuun saakka huo­lel­li­sesti ja ammattitaidolla.

Ota yhteyttä niin suun­ni­tellaan yhdessä toimiva kokonaisuus. 

Ota yhteyttä